Projekte te Realizuara

Gjatë gjithë kohës që ka ushtruar aktivitetin e saj Kompania “LURA”sh.p.k. ka projektuar dhe zbatuar një sërë objektesh të kategorive të ndryshme, pallate banimi, hotele, objekte social – kulturore, spitale, shkolla, vila etj. Këto objekte në pjesën më të madhe të tyre janë projektuar, dhe investuar nga vetë Kompania. Një pjesë e tyre janë investime të financuara nga shteti, nga organizta të huaja dhe në disa raste dhe nga individë. Ja disa nga punimet që ka bërë Kompania “LURA”sh.p.k.

 

1Objekti:     Godinë banimi 5-kat me 24 apartamente
Investimi: 20%  Enti i Banesave (shteti) dhe 80% Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:    Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

2Objekti:    Godinë banimi 6 deri 7 kat, 1 kat podrum me 54 apartamente.  Kati përdhe ambjente tregtare dhe lokale.
Investimi:  Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi: Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi: Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

2Objekti:   Godinë banimi me ambjente tregtare dhe zyra në dy katet e para. 9 kat, 1 kat podrum me 14 apartamente.
Investimi:   Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi: Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:     Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

5Objekti:   Godinë banimi me ambjente tregtare në katin përdhe. 6 kat  me 20 apartamente.
Investimi:   Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi: Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:     Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

6Objekti:   Godinë banimi me ambjente tregtare në katin përdhe.  6 kat  me 15 apartamente.
Investimi:   Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi: Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:     Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

7Objekti:   Godinë banimi me ambjente tregtare dhe zyra në dy katet e para. 9kat, 1 kat podrum me 28 apartamente.
Investimi:   Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi: Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:     Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

8Objekti:   Godinë banimi  6kat me 18 apartamente.
Investimi:   Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi: Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:      Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

 

9Objekti:   Godinë banimi  me ambjente tregtare në katin përdhe. 9 kat, 1kat podrum me 32 apartamente.
Investimi:   Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi: Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:      Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

11Objekti:     Kompleks banimi, tregtar, administrative në katin përdhe dhe në katin e parë. 2 godina 11 kat, 1 kat podrum me 52 apartamente.
Investitori:  Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi:  Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:      Kompania “LURA”sh.p.k.

 

15Objekti: Hotel “PRESIDENT” (Kalsbergu) 6 kat, 1 kat podrum.
Investitori: Privat
Zbatim konstruksion: Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

 

16Objekti:    Disko – Bar “ CALVIN “ 2 kat, 1kat podrum.
Investimi: Privat
Projekti:   Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatim konstruksion:   Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

17Objekti: Shtëpi Pritje dhe Qendër Formimi për Personelin Mjeksor dhe për Fëmijët Jetim dhe Hadicap 3 kat.
Investmi: Shteti i VATIKANIT.
Projekti: Studio e projktimin TRAN & CITY – Itali
Zbatimi: Kompania “LURA”sh.p.k.

18Objekti:    Rikonstruksion i Prokurorisë së Përgjithshme.
Investimi: Shteti Shqiptar.
Zbatimi:    Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

Tower E + F Lezhe

Objekti:     Kompleks banimi dhe  qender tregtare, 2 godina 9 kat, 1 kat podrum me 70 apartamente.
Investitori:  Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi:  Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:      Kompania “LURA”sh.p.k.

 

Objekti:     Kompleks banimi dhe  qender tregtare, 5 kat dhe 1 kat podrum.
Investitori:  Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi:  Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:      Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

 

 

 

Objekti:    Godinë banimi 5-kat me 40 apartamente.
Investimi:  Enti i Banesave ( shteti ).
Zbatimi:    Kompania “LURA”sh.p.k.

 

 

Objekti:      Godinë banimi 6-kat me 32 apartamente.
Investimi:   Kompania “LURA”sh.p.k.
Projektimi:  Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:     Kompania “LURA”sh.p.k.