Projekte te ardhshme

Gjatë gjithë kohës që ka ushtruar aktivitetin e saj Kompania “LURA”sh.p.k. ka projektuar dhe zbatuar një sërë objektesh të kategorive të ndryshme, pallate banimi, hotele, objekte social – kulturore, spitale, shkolla, vila etj. Këto objekte në pjesën më të madhe të tyre janë projektuar, dhe investuar nga vetë Kompania. Një pjesë e tyre janë investime të financuara nga shteti, nga organizta të huaja dhe në disa raste dhe nga individë. Ja disa nga punimet që  Kompania “LURA”sh.p.k. ne nje te ardhme te afert do te filloje ndertimin.


Objekti:
     Fshat Turistik.
Siperfaqja: 71 773 m²
Investimi: 100% Kompania “LURA”sh.p.k.
Zbatimi:    Kompania “LURA”sh.p.k.
Kompleksi turistik LURA 3 perfshin:

  • 20 Rezidenca te bashkangjitura te llojit Duplex
  • 14 Rezidenca Individuale
  • 230 Apartamente te ndare ne dy nivele.
  • 120 Apartamente te ndare ne tre nivele.
  • 100 Vende individuale parkimi.
  • 326 Vende publike parkimi.